Efektivní komunikace a pochopení lidského chování

Nastupujete do zaměstnání a moc rádi byste vykročili pravou novou přes práh k novým spolupracovníkům a zážitkům. V rámci osobního růstu doporučujeme nahlédnout na náš výukový virtuální kurz se základními principy lidského chování. Zdá se to být nepodstatné, ale věřte, že právě není žádných dalších bitevních polí, kde by člověk napáchal více škod než užitku, než při běžném dorozumívání. Lidé vesměs svoje chyby opakují a stále se diví, proč jim to či ono nejde a proč na ně ostatní reagují podivně. Bývá to proto, že si prostě nerozumí. Jeden druhého nechápe a to ani, když se snaží verbálně či neverbálně. Zkuste si tyto dovednosti osvojit a pochopíte záhy, že svět je srozumitelnější, než jste si mysleli.

Emocionální svoboda v přímém přenosu

Chtěli byste se prosadit ve světě obchodu, ve světě reklamy nebo prostě v životě? Díky asertivnímu chování a jednání, které náš výukový program se zacílením na efektivní komunikaci mezi lidmi nastíní pomocí modelových situací a metodik, můžete získat mnoho dovedností, které váš dovedou až ke kýženému cíli. Rádi vám ukážeme, jakým způsobem vzít opět svůj život pevně do vlastních rukou, a jak pokračovat na svém sebevzdělávání bez překážek v dorozumívání s lidmi. Chytrými technikami dokážete předcházet mnoha nesnázím a nepochopení druhých ve všech oblastech života.